Dzień: 2 marca 2019

Stalprodukt Stalprodukt odnotował 44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 51,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Wasko Wasko odnotowało 8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 6,18 mln zł zysku rok wcześniej, […]

Read more