Dzień: 4 marca 2019

„Emitent powziął informację, że status RFO (ang. ready for operation) projektu planowany jest nie wcześniej niż w 4 kwartale 2019 roku, a termin pełnej produkcji ze złoża B8 jest zakładany nie wcześniej niż w 2 kwartale 2021 roku” – czytamy w komunikacie. Główną przyczyną opóźnienia jest konieczność modyfikacji infrastruktury złożowej wynikająca z błędów projektowych oraz […]

Read more

„Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 2018 roku wyniósł około 6 364 mln złotych, w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 2 938 mln złotych, EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 463 mln złotych, EBITDA segmentu Obrót: 263 mln złotych, EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 463 mln złotych” – czytamy w komunikacie. Produkcja energii […]

Read more

psav zdjęcie głównePropozycje te znalazły się w projekcie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, opublikowanym w zeszłym tygodniu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Pisaliśmy o tym m.in. w artykule „Nowe zwolnienia podatkowe dla rynku kapitałowego” (DGP nr 42/2019). Poniżej publikujemy zestawienie propozycji dotyczących zachęt podatkowych. To tylko część pakietu zmian, które zaproponował resort. Ogólnym celem jest rozwój […]

Read more

psav zdjęcie główne”W nawiązaniu do komunikatów Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dn. 28 lutego oraz 1 marca 2019 roku w sprawie rocznej rewizji portfeli indeksów WIG20, WIG20TR, mWIG40, mWIG40TR, sWIG80, sWIG80TR, WIG30 oraz WIG30TR, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że nowym uczestnikiem indeksu mWIG40 oraz mWIG40TR zostanie spółka GETIN, a […]

Read more

psav zdjęcie główneCzy KNF wciąż zmaga się z kryzysem reputacyjnym będącym wynikiem okoliczności, w których odszedł pana poprzednik Marek Chrzanowski? Trafiłem do urzędu 10 dni po tych wydarzeniach, więc cały czas obserwuję to od środka. Miałem na początku takie wrażenie, że wewnętrznym problemem było pewne zachwianie wiary w etos nadzorczy, mogącym też przekładać się na […]

Read more