Dzień: 29 marca 2019

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Ultimo NS FIZ przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI), podał Altus. Zarząd spółki Atal zdecydował o zwiększeniu programu emisji obligacji o 100 mln zł tj. do 170 mln zł, podała spółka. Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. […]

Read more

psav zdjęcie główne”Propozycja jest spójna z polityką dywidendową banku oraz indywidualnym zaleceniem regulatora, a jednocześnie pozwala na dalszy dynamiczny rozwój PKO Banku Polskiego przy zachowaniu bardzo bezpiecznych poziomów miar adekwatności kapitałowej. Po zaopiniowaniu propozycji zarządu przez radę nadzorczą ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za 2018 rok, podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy” – czytamy w komunikacie. […]

Read more