Dzień: 12 lipca 2019

Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) – Volantis Bidco B.V. ogłosił wezwanie na 23,52 mln akcji Pfleiderer Group, stanowiących 36,35% w kapitale zakładowym spółki, po 25,17 zł za sztukę, podał wzywający. „Przedmiotem wezwania jest 23 519 515 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,33 zł każda, wyemitowanych przez Pfleiderer Group S.A. […] będących przedmiotem obrotu na rynku […]

Read more