Dzień: 9 października 2020

10 banków komercyjnych i 10 spółdzielczych po ośmiu miesiącach roku wykazały straty na łączną kwotę 1,1 mld zł netto. Kryzys finansowy spowodowany Covid19 mocno uderzył w sektor bankowy. Historycznie niskie stopy procentowe i konieczność bardziej restrykcyjnego podejścia do ryzyka miała negatywny wpływ na wyniki banków. Straty szacowane są na dużo ponad miliard i przerzucone będą […]

Read more

Bank Pekao spodziewa się głębszego spadku PKB w IV kw. 2020 r. – o nie więcej niż 4% r/r wobec dotychczasowej prognozy banku na poziomie -2 proc. r/r. Ekonomiści Pekao podkreślili, że dokładny wynik aktywności gospodarczej w IV kw. br. będzie uzależniony od reakcji miękkich, twardych, konwencjonalnych i niekonwencjonalnych danych.

Read more