Po spekulacyjnym rajdzie z kilkunastu $ na 350$ biały dom informuje, że podejmie odważne działania mające na celu wyjaśnić i unormować sytuację. Dzisiaj rozgrywane są w ten sposób też inne spółki na których zarabiają drobni inwestorzy, kosztem dużych funduszy z pozycją short. Zysk może wynosić 500%!