Budimex, w ramach procesu rozpoznania zainteresowania rynku nabyciem udziałów spółki zależnej Budimex Nieruchomości, podjął decyzję o udzieleniu wyłączności wybranej grupie inwestorów wspólnie składających ofertę, podała spółka. Wyłączność została udzielona do 15 lutego 2021 r.