Czwarta z 5 debat. Tym razem Gospodarka.
Sławomir Mentzen, Leszek Skiba, Izabela Leszczyna, Krzysztof Paszke i Dariusz Sanderski