Wyobraźmy sobie, że traktujemy limit długu poważnie. No to automatycznie dług publiczny na koniec tego roku wyniesie od 59 do 62 procent PKB. A to oznacza dla rządzących Trybunał Stanu – z ekonomistą dr. Jakubem Sawulskim rozmawia Grzegorz Sroczyński.