Wartość inwestycji, które otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej (UE) do 13 września br. wyniosła 483,6 mld zł, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Według umów podpisanych do tego dnia, kwota dofinansowania w części UE wynosiła 295,1 mld zł.