psav zdjęcie główne”Trend spadkowy złotego wyhamował, a następnie kurs (EUR/PLN – PAP) odrobił część strat. Kurs poruszał się pod koniec wczorajszej sesji bliżej dolnego ograniczenia przedziału 4,31- 4,34/EUR, po tym gdy w porannym handlu nie doszło do testu górnej granicy. W najbliższym czasie oczekujemy konsolidacji w przedziale 4,30-4,34/EUR. Wciąż jednak istnieje ryzyko pogłębienia strat z ostatnich sesji w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym” – napisali analitycy Banku Pekao.
Na stabilizację kursu EUR/PLN wskazują również analitycy Banku Millennium.
„Szanse na dalsze umocnienie polskiej waluty wydają się ograniczone, a prawdopodobnym scenariuszem na najbliższe dni jest utrzymanie kursu EUR/PLN w okolicach poziomu 4,31” – napisali analitycy Banku Millennium.
Analitycy mBanku wskazują, że środowy odczyt koniunktury konsumenckiej nie wpłynie znacząco na złotego.
„Dzisiejsze dane o koniunkturze nie powinny znacząco przekładać się na kurs EUR/PLN, w najbliższych dniach będzie on wciąż zależeć głównie od globalnego nastawienia do ryzyka oraz rozwoju sytuacji w polskim otoczeniu instytucjonalnym po ostatnich zawirowaniach” – napisali analitycy.
W środę o godz. 10.00 GUS opublikuje dane dotyczące koniunktury konsumenckiej w listopadzie.
RYNEK DŁUGU
„Na krajowym rynku długu rentowności polskich obligacji powróciły do średnich wartości z okresu ostatnich miesięcy. W najbliższych dniach rosnąca premia za ryzyko kredytowe w Europie będzie oddziaływała negatywnie na wyceny polskich obligacji. Może ona utrzymywać ASW na podwyższonych poziomach, czy wręcz doprowadzić do ich rozszerzenia. W kraju dochodzi ryzyko specyficzne związane z postępującą przeceną Getin Noble Banku i Idea Banku. Część inwestorów może spekulować, że w ramach procesu zarządzania płynnością instytucje będą sprzedawać papiery skarbowe, co zwiększałoby podaż” – napisał Mirosław Budzicki, strateg rynku długu PKO BP.
„(…) Biorąc pod uwagę powyższe, do końca 2018 r. rentowności 2-letnich papierów powinny utrzymywać się blisko 1,55 proc., a 10-letnich w pobliżu 3,20 proc.. Prawdopodobieństwo odchylenia notowań w dół lub w górę od prognozy wydaje się porównywalne” – dodał.
środa wtorek wtorek 9.35 16.00 9.20 EUR/PLN 4,3032 4,3175 4,3289 USD/PLN 3,7757 3,7873 3,7742 CHF/PLN 3,7982 3,813 3,8072 EUR/USD 1,1397 1,14 1,147 DS1020 1,57 1,56 1,57 DS1023 2,45 2,44 2,46 WS0428 3,21 3,2 3,23