psav zdjęcie główne”W tym tygodniu spodziewamy się prób wyłamania się pary EUR/PLN z wąskiej konsolidacji wokół 4,30 (jej górna granica to 4,32). Osłabieniu złotego sprzyjać powinien spadek EUR/USD i obawy o koniunkturę w UE” – napisano w porannym raporcie ING Banku Śląskiego.
Również zadaniem analityków z Raiffeisen Polbanku, w tym tygodniu może utrzymać się presja na deprecjację polskiej waluty.
„Decydujący wpływ będzie miała kondycja amerykańskich indeksów giełdowych. Utrzymanie się spadków na Wall Street będzie groziło głębszą deprecjacją złotego. Z technicznego punktu widzenia oporem dla kursu EUR/PLN jest obecnie poziom 4,31. Wzrost powyżej tego poziomu będzie otwierał drogę w kierunku kolejnej strefy oporu ulokowanej w okolicy 4,33. W przypadku korekty spadkowej kurs, strefę wsparcia stanowić będzie poziom 4,29” – napisali w raporcie.
Ekonomiści z Banku Millennium zwracają natomiast uwagę, że niezmiennie od kilku miesięcy barierą chroniącą przed nadmierną zwyżką notowań EUR/PLN pozostaje poziom 4,32.
RYNEK DŁUGU
Analitycy z ING Banku Śląskiego spodziewają się utrzymania rentowności krajowych SPW na niskim poziomie lub dalszych spadków dochodowości. Ich zdaniem, wysoki popyt widoczny na piątkowej aukcji (ponad 30 mld zł) prawdopodobnie przesunie się na rynek wtórny, a wycenom pomaga też sytuacja na rynkach bazowych.
Ekonomiści z Banku Pekao również zwracają uwagę, że krajowe SPW utrzymują zyski wypracowane w ostatnim czasie.
„Sprzedaż o wartości 12 mld zł, z czego 2 mld na aukcji uzupełniającej, oznacza, iż niezaspokojony popyt może być solidnym czynnikiem wspierającym wyceny na rynku międzybankowym” – napisano w porannym raporcie Banku Pekao.
„Stopień pokrycia potrzeb pożyczkowych na 2018 rok według przewidywanego wykonania budżetu zwiększył się po dziesięciu miesiącach 2018 roku do 92 proc. W konsekwencji krzywa dochodowości zbliżyła się do 3,12 proc. w sektorze 10-letnim (najniżej od ponad dziesięciu tygodni)” – dodano.
poniedziałek piątek piątek 10.00 16.45 10.05 EUR/PLN 4,3101 4,3105 4,3096 USD/PLN 3,7875 3,7875 3,7884 CHF/PLN 3,7891 3,7902 3,7888 EUR/USD 1,1379 1,1381 1,1376 DS1020 1,52 1,52 1,54 DS1023 2,38 2,39 2,45 WS0428 3,11 3,13 3,2