Bank Pekao spodziewa się głębszego spadku PKB w IV kw. 2020 r. – o nie więcej niż 4% r/r wobec dotychczasowej prognozy banku na poziomie -2 proc. r/r. Ekonomiści Pekao podkreślili, że dokładny wynik aktywności gospodarczej w IV kw. br. będzie uzależniony od reakcji miękkich, twardych, konwencjonalnych i niekonwencjonalnych danych.