psav zdjęcie główneWniosek wpłynął 30 września, sprawa jest w toku. Przejęcie kontroli nastąpi poprzez nabycie przez Eurocash akcji w kapitale zakładowym Frisco, podał Urząd. Działalność prowadzona przez Frisco koncentruje się na detalicznej sprzedaży artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku na obszarze Warszawy oraz sąsiadujących gmin. Eurocash podał w raporcie za I półr. br., że posiada 44,03% akcji Frisco, uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. Jak podała wcześniej Grupa MCI, supermarket Frisco.pl, znajdujący się w portfelu Funduszu MCI.TechVentures, zanotował w 2018 r. wzrost sprzedaży o 32,4% do 96,53 mln zł.