psav zdjęcie głównePrzychody ze sprzedaży Gino Rossi w trzecim kwartale 2018 roku wyniosły 34,5 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie 2017 roku spółka miała 43,2 mln zł.
Narastająco od początku 2018 roku przychody ze sprzedaży Gino Rossi wyniosły 121,6 mln zł wobec 139,2 mln zł rok wcześniej. EBITDA grupy wyniosła -18,3 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 roku wyniosła 9,3 mln zł. Wynik operacyjny grupy wyniósł -23,6 mln zł wobec 4,3 mln zł rok wcześniej. Strata netto w okresie styczeń-wrzesień wyniosła 68,5 mln zł, podczas gdy rok temu spółka miała 1 mln zł straty.
W ciągu dziewięciu miesięcy strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła -30 mln zł, wobec 3,2 mln zł zysku rok wcześniej, a z działalności zaniechanej (przeznaczonej do sprzedaży) -38,5 mln zł wobec -4,3 mln zł za ten sam okres w 2017 roku.
„W omawianym okresie obserwowana była tendencja zapoczątkowana w pierwszych miesiącach roku, a mianowicie niższy w ujęciu rok do roku poziom przychodów w połączeniu z wyższymi kosztami m.in. płac czy logistyki, wpłynął negatywnie na wynik na sprzedaży. Dodatkowo grupa borykała się z niedostatecznym poziomem kapitału obrotowego, który przełożył się na niedostateczne zatowarowanie sklepów – zbyt krótka kolekcja i niepełny zakres modelokolorów – oraz ograniczenie współpracy z partnerami zewnętrznymi (kanał B2B)” – napisano w komentarzu zarządu do wyników.
Jak napisano, kluczowymi działaniami strategicznymi mającymi na celu uzdrowienie sytuacji kapitałowej Gino Rossi jest pozyskanie nowych środków finansowych ze sprzedaży akcji spółki zależnej Simple Creative Products oraz możliwej emisji akcji.
W lutym tego roku Gino Rossi otrzymało wstępną, niewiążącą ofertę na zakup udziałów w spółce Simple Creative Products od giełdowej spółki Monnari. Jak informował na początku listopada Jan Pilch, przewodniczący rady nadzorczej Gino Rossi, grupa liczy, że sprzeda Simple jeszcze w tym miesiącu.
„Głównym celem na najbliższe miesiące pozostaje stabilizacja sytuacji finansowej i poprawa rentowności posiadanych kanałów sprzedaży” – dodano.