psav zdjęcie główneFitch podał, że zmiana ratingu Pekao Banku Hipotecznego jest następstwem obniżenia długoterminowego ratingu (IDR) macierzystego Banku Pekao do BBB+ z A-, dokonanego 17 października br.   „Obniżenie oceny IDR i rating wsparcia odzwierciedlają zmniejszoną zdolność Pekao do zapewnienia wsparcia dla Pekao BH. Rating Pekao BH na poziomie BBB+ pozostaje w zgodzie z ratingiem Pekao, biorąc pod uwagę poziom własności i integracji, zaś perspektywa ratingu IDR jest odzwierciedleniem perspektyw dla spółki dominującej” – czytamy w komunikacie.  Pekao Bank Hipoteczny jest bankiem specjalistycznym, działającym głównie w oparciu o Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Należy w 100% do grupy Banku Pekao – jednego z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, którego akcje są notowane na GPW od 1998 roku.