psav zdjęcie główne”Potwierdzenie ratingu odzwierciedla silną, zintegrowaną pozycję PGNiG na polskim rynku gazu, niską dźwignię finansową i solidną płynność. Wsparciem dla ratingu jest duży udział regulowanego sektora dystrybucji gazu w EBITDA (36% skorygowanej EBITDA w 2017 r.), co zwiększa ogólną przewidywalność wyników” – czytamy w komunikacie. Ograniczeniem może być duża ekspozycja na ryzyko cenowe oraz, w mniejszym stopniu, ryzyko ilościowe w segmencie dostaw gazu, a także zmienność przepływów pieniężnych oraz ryzyko biznesowe w segmencie poszukiwań i wydobycia (56% skorygowanej EBITDA w 2017 r.). „Przewidujemy, że wysokie planowane nakłady inwestycyjne stopniowo zwiększą fundusze z działalności operacyjnej (FFO) skorygowane o zadłużenie netto do prawie 1,5x w 2022 r. z niskiego poziomu 0,2x w 2017 r. Jest to nadal niski poziom z punktu widzenia ratingu, co skutkuje znaczną rezerwą ratingową” – czytamy dalej. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem i eksportem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.