Na niekorzyść ratingu działać mogą brak stabilizacji długu do PKB, pogorszenie klimatu biznesowego i osłabienie dyscypliny budżetowej.