Według sprawozdania finansowego Fundacji Stefana Batorego za rok 2019, George Soros pozostaje jej najpoważniejszym zagranicznym darczyńcą. Miliarder finansuje Fundację, dostarczając jej ogromne kwoty pieniędzy. Z raportu wynika, iż Fundacja Społeczeństwa Otwartego w Szwajcarii przekazała…