psav zdjęcie główne”Rada Giełdy wyraziła zgodę na realizację inicjatywy strategicznej GPW Tech – projektu zakładającego rozwój dedykowanej spółki technologicznej specjalizującej się w rozwiązaniach IT dla rynku kapitałowego. Będąc samodzielną spółką GK GPW, GPW Tech skupi się na budowie biznesu technologicznego w obszarze działania GPW, bazując na autorskich rozwiązaniach” – czytamy w komunikacie. „Rozwój technologiczny GK GPW stanowi jeden z naszych priorytetów, które przedstawiliśmy rynkowi przy okazji prezentacji strategii #GPW2022. Powołanie spółki GPW Tech jest kluczowym elementem tego procesu. Firma ma aktywnie reagować na pojawiające się trendy rynkowe poprzez prowadzenie własnych prac B+R, współpracę z firmami trzecimi w formie wspólnego opracowania rozwiązań technologicznych, joint venture i akwizycje. Projekt ma na celu nie tylko wygenerowanie dodatkowych przychodów, ale również zdynamizowanie procesu postępu technicznego rynku kapitałowego, również poprzez pozyskanie przez GPW Tech młodych talentów chcących rozwijać się w spółce skoncentrowanej na nowych technologiach” – powiedział prezes Marek Dietl, cytowany w komunikacie. Wśród priorytetowych strumieni produktowych adresujących obszary biznesowe dla GPW Tech znajduje się m.in. kreacja rozwiązań opartych o blockchain czy wsparcie technologiczne dla inicjatywy strategicznej GPW TCA TOOLS, która zakłada budowę zestawu innowacyjnych narzędzi do identyfikacji i analizy kosztów transakcyjnych, podano także. „Stworzenie nowych produktów technologicznych przez GPW Tech będzie odpowiedzią na potrzeby zgłoszone podczas konsultacji projektu przez Członków Giełdy. Rozwiązania te będą oferowane rynkowi na zasadach komercyjnych” – czytamy również.  GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. >>> Czytaj też: Tak się zarabia w NBP. Bank centralny opublikował dane o wynagrodzeniach w latach 1995-2018