psav zdjęcie główne”Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w lutym 2018 r. o 24 proc. rok do roku do poziomu 16,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w lutym br. poziom 810,6 mln zł, o 24 proc. mniej niż rok wcześniej” – czytamy w komunikacie.
Jak podała spółka, wartość indeksu WIG na koniec lutego 2018 r. wyniosła 61 703,18 pkt i była o 5,8 proc. wyższa niż przed rokiem.
Na rynku NewConnect w lutym br. odnotowano spadek wartości obrotu akcjami o 60,1 proc. rok do roku do 75,3 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 63,3 proc. rok do roku i wyniosła 67,2 mln zł.
„W lutym 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 624,5 tys. szt., o 2,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł w lutym 2018 r. 336,1 tys. szt., co oznacza wzrost o 2 proc. rok do roku. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł prawie dwukrotnie, o 98,7 proc., do 143,6 tys. szt. wobec 72,3 tys. szt. w lutym 2016” – napisano w komunikacie.
Z kolei wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 75,2 mld zł na koniec lutego 2018 r. wobec 60,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na tym rynku w ramach arkusza zleceń wzrosła zaś o 41,9 proc. rok do roku, do 249,7 mln zł.
Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w lutym 2018 r. wyniósł 9,2 TWh, co oznacza wzrost o 47,1 proc. rok do roku. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 71,4 proc., do poziomu 7,1 TWh wobec analogicznego okresu 2017 r.
„Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w lutym 2018 r. 9,4 TWh, o 7,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Na rynku terminowym wolumen obrotu spadł o 32,1 proc. do poziomu 5,2 TWh. Natomiast wzrost o 67,6 proc. do poziomu 4,2 TWh odnotowano na rynku spot” – napisano.
Jak podała spółka, wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”), na rynku spot wyniósł w lutym 2018 r. 3,5 TWh, co oznacza spadek o 24,6 proc. rok do roku.
„Kapitalizacja 429 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec lutego 2018 r. 648,98 mld zł (155,34 mld EUR). Łączna kapitalizacja 477 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec lutego tego roku 1 368,11 mld zł (327,46 mld EUR)” – czytamy.
W lutym br. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej, prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.