psav zdjęcie główneWedług informacji KNF powodem żądania jest nieprzekazanie przez emitentów raportów rocznych za 2017 rok lub nieprzekazanie kompletnych raportów rocznych, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, w terminie określonym przepisami prawa. >>> Czytaj też: Kolejna podwyżka prognozy wzrostu PKB Polski