psav zdjęcie główne”W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki Krezus S.A., oznaczonymi kodem „PLNFI0200019” – czytamy w komunikacie. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała dzisiaj do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Krezusa z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów.  „W wyniku działań nadzorczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ustalił, że jeden z akcjonariuszy spółki dokonał transakcji sprzedaży akcji Krezus SA, w wyniku których powstał obowiązek podania tej informacji do publicznej wiadomości. W związku z ostatecznym upływem w dniu wczorajszym terminu wykonania obowiązku notyfikacji przez tego akcjonariusza oraz faktem, iż spółka nie podała tej informacji do publicznej wiadomości UKNF zażądał od GPW zawieszenia notowań akcji Krezus SA” – czytamy w komunikacie KNF.  Wczoraj wieczorem zarząd Krezusa poinformował, że 22 października 2018 roku do spółki wpłynęła
rezygnacja Pana Jacka Ptaszka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Krezus
S.A.. Pan Jacek Ptaszek nie poinformował o przyczynach złożenia rezygnacji.Krezus jest notowany na GPW od 1997 r. W ostatnich latach spółka prowadziła działalność poszukiwawczą, a także wydobycia i sprzedaży surowców mineralnych oraz odsprzedaży koncesji wydobywczych dotyczących złota oraz boksytów. Działalność prowadzona była głównie w Republice Gwinei. Czy polski rynek i firmy mogą równać się z zachodnimi potęgami?