psav zdjęcie główne”Emitent oczekuje na zgodę organu antymonopolowego w jurysdykcji, gdzie postępowanie jest jeszcze w toku. W związku z tym, warunek uzyskania zgód organów antymonopolowych zawarty w umowie warunkowej został spełniony częściowo” – czytamy w komunikacie. Wczoraj Grupa Azoty zarządziła przerwę w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, które miało wyrazić zgodę na nabycie udziałów Goat TopCo, do 12 października 2018 r. do godz. 12:00. Wnioskowana przerwa podyktowana była koniecznością dokończenia prac analitycznych związanych z wypracowaniem przez Skarb Państwa stanowiska odnośnie zakupu przez grupę udziałów spółki. Na początku września Grupa Azoty informowała, że ma warunkową umowę nabycia 25 tys. udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Niemczech, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, jednego z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, za cenę nie wyższą niż 235 mln euro. Grupa Azoty szacuje, że przejęcie Grupy Compo Expert zwiększy skalę skonsolidowanych rocznych przychodów Grupy Azoty o około 1,5 mld zł.  Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. >>> Czytaj też: Same PPK nie wystarczą, aby zbudować megalotnisko