psav zdjęcie główneJak podano, zysk Grupy GPW w trzecim kw. 2018 r. wyniósł 37,7 mln zł, czyli był mniejszy rdr o 19,8 proc. i o 52,3 proc. kdk. „Spadek zysku netto jest w znacznej mierze spowodowany wyższym poziomem kosztów operacyjnych w związku z opłatą poniesioną przez GK GPW na rzecz KNF w wysokości 12,5 mln. zł” – poinformowano.
Jak zaznaczono, wpływ na zysk GK GPW „miała m.in. decyzja Ministerstwa Finansów, o m.in. podniesieniu obliga giełdowego do 100 proc. na rynku energii elektrycznej”. „Nowe przepisy obowiązują oficjalnie od 2019 r., jednak już w minionym kwartale można było zaobserwować wzrost aktywności uczestników rynku energii elektrycznej. Informacja ta przełożyła się na wzrost wolumenów na rynku energii o ponad 130 proc. w ujęciu rocznym oraz wzrost przychodów z obrotu energią elektryczną o 148,9 proc. rdr.” – dodano.
„W III kwartale miało także miejsce przekwalifikowanie Polski z Emerging Markets do Developed Markets przez agencję FTSE Russell, co przełożyło się na rekordowe obroty na rynku akcji 21 września, które wyniosły 5,4 mld zł” – podano. Jak zaznaczono, „pomimo trudnego otoczenia rynkowego, GK GPW wypracowała stabilne przychody ze sprzedaży na poziomie 85,7 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7 proc. rdr i niewielki spadek w ujęciu kwartalnym o 1 proc.”.
„Systematycznie realizujemy zarówno zapowiedziane, jak i jeszcze nieujawnione publicznie inicjatywy strategiczne. Rada nadzorcza, która decyduje o budżecie spółki, zgodziła się na ponad 20 mln zł inwestycji w tym roku, ale liczymy, że z każdym kolejnym kwartałem i rokiem inicjatywy będą dalej finansowane” – powiedział prezes Dietl podczas środowej konferencji z analitykami.
Dietl był pytany, co GPW zamierza zrobić z 450 mln zł posiadanej na koncie gotówki. Jego zdaniem strategiczne inicjatywy „potrzebują relatywnie dużych środków i stąd nie wydaje się dzisiaj sensowne, żeby się tych środków pozbywać, żeby zaraz potem o nie ponownie prosić” – powiedział.
Giełda w czerwcu br. poinformowała w nowej strategii GPW, że będzie wdrażane 14 inicjatyw strategicznych, „które mają być drogowskazami na drodze umacniania pozycji międzynarodowej GPW”. Oferta inicjatyw ma być skierowana m.in. do innowacyjnych spółek oraz start-upów. GPW zaplanowała m.in. stworzenie elektronicznej platformy do handlu odpadami i produktami ich przetworzenia i kompleksowy program edukacyjny, wspierający rozwój przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Jak podał w środę Marek Dietl, obok 14 inicjatyw strategicznych GPW planuje kolejne osiem, które zostaną ujawnione począwszy od 2019 roku.