psav zdjęcie główneGrupa Żywiec podała, że cena będzie podlegała korekcie o nakłady kapitałowe, faktyczny dług netto oraz kapitał obrotowy, wyliczone po zamknięciu transakcji i nabyciu własności udziałów, a także przy uwzględnieniu ostatecznego wyniku finansowego spółki. Transakcja zostanie w całości sfinansowana ze środków zewnętrznych.
Spółka podała, że zamknięcie transakcji i nabycie udziałów uzależnione jest od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przedmiotową koncentrację. Informacja o ziszczeniu się warunku zawieszającego ma zostać podana do 31 lipca 2019 roku.
„Grupa Żywiec i Browar Namysłów uzupełniają się biznesowo, co umożliwi emitentowi lepsze wykorzystanie trendów konsumenckich, oraz poprawę konkurencyjności, co w konsekwencji powinno wpłynąć na wzrost przychodów emitenta” – napisano.
Browar Namysłów to regionalna firma piwowarska warząca swoje piwa w browarach w Namysłowie i Braniewie w ilości około 1,7 mln hl piwa rocznie. Do głównych marek Browaru Namysłów zalicza się Namysłów, Braniewo, Zamkowe oraz Kuflowe, które należą do najszybciej rosnących na rynku piwa segmentów specjalności i piw regionalnych.