psav zdjęcie główne”Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Regionalnej w Warszawie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności
maklerskiej bez zezwolenia w zakresie oferowania instrumentów
finansowych, a także doradztwa inwestycyjnego)” – napisano. KNF poinformowała w komunikacie prasowym, że podstawą wpisania Idea
Banku na listę ostrzeżeń publicznych KNF są ustalenia dotyczące
czynności wykonywanych przez bank w latach 2016 – 2018 w zakresie
aktywności na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń
KNF. „Odnosi się to do procesu oferowania instrumentów finansowych – w
okresie co najmniej od sierpnia 2016 r. do października 2017 r. oraz
doradztwa inwestycyjnego – w okresie co najmniej od września 2016 r. do
marca 2018 r. Oznacza to, że podejrzenie naruszenia przez bank normy
karnoprawnej wynikającej z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi leży poza działalnością bankową i w szczególności nie jest w
żadnym zakresie związane ani z przyjmowaniem depozytów, ani z
udzielaniem kredytów” – napisano w komunikacie UKNF.
Dodano, że działalność bankowa Idea Banku nie jest objęta
zawiadomieniem do organów ścigania i pozostaje poddana standardowemu,
bieżącemu nadzorowi KNF. Idea Bank reguluje swoje zobowiązania wobec
klientów oraz wypełnia obowiązki ustawowe wobec organu nadzoru.Czytaj więcej:Szef KNF podał się do dymisji. Chrzanowski: „Nieuczciwe, bezpodstawne ataki i prowokacja”Leszek Czarnecki oskarżył szefa KNF o próbę korupcji. UKNF: To szantażpsav video