Jak ktoś chce zobaczyć jak robi się intelektualnego fikołka, zapraszam.
Według Wiadomości TVP to nie z KNF jest problem, a z samym Czarneckim.
Fragment od 2:32
#neuropa #polityka #tysiacurojenniezaleznychmediow #bekazpisu #ekonomia #finanse #polska