Policja może liczyć na sowite dodatki do pensji. Sejm większością parlamentarną przyjął poprawki w ustawie przyznające hojne dodatki funkcjonariuszom. Policja twierdzi, że jest to dobry ruch ze strony rządzących.