Najnowszy kanadyjski raport na temat dochodu gwarantowanego twierdzi, że jego wprowadzenie umożliwiłoby stworzenie ponad 590 tys. miejsc pracy w ciągu pięciu lat i dodatkowy wzrost gospodarki nawet o 80 mld CAD rocznie.