Kartka z kalendarza

01.01.1999 Reforma systemu emerytalnego w Polsce.

Żeby zrozumieć obecny stan warto wrócić do początków systemu repartacyjno-kapitałowego wprowadzonego przez rząd Jerzego Buzka. To trzy filarowy system oparty na obowiązkowej składce dzielonej na ZUS i OFE oraz dobrowolnej inicjatywie emerytalnej która obecnie funkcjonuje pod postacią IKE/IKZE/PPK.

System repartacyjno-kapitałowy w teorii miał działać inaczej. Cześć składki emerytalnej która wynosi 19.52% naszego przychodu powinna być dzielona na gromadzony na naszą przyszłość kapitał oraz uposażenie obecnych emerytów. W teorii jednak cała składka trafia na wypłatę aktualne świadczenia. Ponadto dopłacamy najwięcej w całej UE z budżetu aby zachować płynność wypłacanych emerytur. Cześć kapitałowa oparta miała być głównie na OFE, jednak ustawicznie zmniejszano część wpłacanych tam środków a finalnie zrezygnowano z nich całkowicie.

Przy okazji możemy cofnąć się archiwalnego wydania wiadomości #tvpis w którym powody niepowodzenia tej reformy są widoczne. Obowiązkowe wprowadzenie otwartych funduszy emerytalnych wiązało się z presją marketingową i akwizycją na niespotykaną do tej pory skalę. Rady co do wyboru odpowiedniej instytucji nie wnosiły żadnej wartości dla zagubionych uczestników tej przyszłej emerytalnej farsy. Kampania informacyjna powinna być obowiązkowym elementem wprowadzania każdej kolejnej reformy emerytalnej. Błąd ten zostaję powielany aktualnie. Obowiązek zawarcia umowy inwestycyjnej przez każdego oznaczał żniwa dla instytucji i funduszy. Opłaty były na tyle wysokie, że potentaci branży bezgranicznie to wykorzystali i zbudowali mocną pozycję na lata.

Wpis ten jest drugim dotyczącym analizy sytuacji emerytalnej Polaków. W kolejnych poruszę następujące tematy:

– wyjaśnienie pojęć takich jak luka emerytalna, stopa zastąpienia. Sposób liczenia przyszłej płynności finansowej i zapotrzebowania emerytalnego

– piramida finansowa zwana ZUSem, omówienie sytuacji demograficznej i jej przyszłości

– dotychczasowe reformy i zbliżającą się likwidacja OFE. Przeanalizowanie jaką decyzję najlepiej podjąć

– działanie i opłacalność PPK(PPE), IKE, IKZE

– optymalna strategia indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego. Giełda, programy oszczędnościowe i alternatywne sposoby lokowania kapitału

pokaż spoiler spoiler #emerytura #zus #ike #ikze #ppk #gospodarka #polityka #ekonomia #finanse #oszczedzanie #pieniadze #polska #inwestycje