psav zdjęcie głównePowodem wniosku jest, jak zaznacza komunikat, nieprzekazanie przez spółki do publicznej wiadomości, w terminie określonym przepisami prawa, raportów rocznych za rok obrotowy 2017 lub nieprzekazanie kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2017, czyli niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta.
Komunikat przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.
„Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym” – informuje KNF.