Ludzie coraz lepiej oceniają rolę technologii w ich życiu. To szczególnie istotne dla zawodów, które opierają się na silnym poczuciu misji i tradycji, jak prawnicy czy lekarze. Na profesjonalną nabożność i rytuały nie będzie już miejsca – z Danielem Susskindem rozmawia Sebastian Stodolak.