…podatkowych. Nieprzestrzeganie przepisów doprowadziło w latach 2010–2016 do niedoboru w wysokości od 18 do 27 proc. potencjalnych wpływów z podatku od towarów i usług – podaje opublikowany wczoraj raport MFW. „Autorzy to analitycy MFW i trudno ich posądzić o stronniczość”