radach nadzorczych zarobił w ciągu roku 229,6 tys. zł!