Z prawie 900 poprawek, przegłosowano zaledwie kilkanaście. Żadna z nich nie pochodziła od opozycji. Sejm nie poparł też wniosku KO o odrzucenie budżetu w całości. Posłowie domagali się m.in. pieniędzy na służbę zdrowia, nauczanie zdalne i walkę z przemocą w rodzinie. Tych środków…