Wieloletni brak jakiejkolwiek reakcji wierzyciela na nieuiszczenie opłat abonamentowych należy uznać za usprawiedliwione przeświadczenie strony o braku obowiązku uiszczania opłat abonamentowych” – ocenił sąd.