Niemiecka prezydencja w UE poinformowała, że dostała mandat „znacznej większość” państw członkowskich do negocjacji nad propozycją mechanizmu warunkowości w budżecie. Według źródeł PAP zastrzeżenia wobec niej zgłosiły Polska, Węgry, Dania, Szwecja, Austria, Holandia i Finlandia.