Niemiecki wirusolog Jonas Schmidt-Chanasit ocenia, że pandemia koronawirusa będzie trwała jeszcze długo mimo rozpoczęcia kampanii szczepień. „Każdy, kto mówi, że przejdziemy przez wszystko i uzyskamy odporność (stadną) najpóźniej do lata, wyznacza nierealistyczne cele i wywołuje frustrację” – podkreśla.