Odkrywając wirusa zapalenia wątroby typu C Harvey J. Alter, Michael Houghton i Charles M. Rice, tegoroczni nobliści w dziedzinie fizjologii i medycyny, wnieśli decydujący wkład w walkę ze stanowiącym globalny problem zdrowotny wirusowym zapaleniem wątroby typu C, chorobą prowadzącą do marskości i raka wątroby.