Komisja Europejska przedstawiła plan działania ws. surowców krytycznych, wykaz tych surowców i prognozy na rok 2030 i 2050 w zakresie ich dostaw i wykorzystania. Zaproponowała dywersyfikację dostaw surowców oraz zwiększenie efektywności gospodarki w ramach obiegu zamkniętego (odzyskiwania już wykorzystanych surowców).