Konstytucja zawiera bardzo konkretny zapis dotyczący maksymalnego długu publicznego. Nie może on przekroczyć wskaźnika 60 proc. Piotr Patkowski, wiceminister finansów, twierdzi jednak, że ten ustawa zasadnicza jest przestarzała, a realia, w których funkcjonuje Polska, zmieniły się.