Koronawirus wymusił rewizję programu inwestycyjnego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; postawiliśmy na utrzymanie płynności finansowej agencji i ochronę miejsc pracy, m.in. wprowadzając oszczędności w bieżącym funkcjonowaniu – mówi PAP szef PAŻP Janusz Janiszewski.