Zysk operacyjny za III kw. to szacunkowo 826 mln zł wobec 418 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły wstępnie 7 595 mln zł wobec 6 034 rok wcześniej. W okresie I-III kw. 2018 r. PGNiG miało wstępnie 2 822 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2 465 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 5 769 mln zł wobec 5 256 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie wstępnie 28 481 mln zł wobec 24 777 rok wcześniej, a zysk operacyjny wyniósł 3 800 mln zł wobec 3 260 mln zł rok wcześniej, podała spółka. W III kw. 2018 r. na 1 469 mln zł EBITDA grupy złożyło się 1 376 mln zł wypracowane przez segment Poszukiwania i Wydobycia, -469 mln zł w segmencie Obrót i Magazynowanie, 579 mln zł w Dystrybucji i 35 mln zł w Wytwarzaniu. „W III kwartale 2018 r. spisane odwierty negatywne i sejsmika wpłynęły na wynik w kwocie -165 mln zł (-54 mln zł w III kwartale 2017 r.), natomiast saldo zmiany stanu odpisów aktualizujących majątek trwały wpłynęło na wynik w kwocie +139 mln zł (+40 mln zł w III kwartale 2017 r.). Po 9 miesiącach 2018 r. spisane odwierty negatywne i sejsmika wpłynęły na wynik w kwocie -541 mln zł (-150 mln zł po 9 miesiącach 2017 r.), natomiast saldo zmiany stanu odpisów aktualizujących majątek trwały wpłynęło na wynik w kwocie +451 mln zł (+115 mln zł po 9 miesiącach 2017 r.)” – czytamy również.  Publikacja raportu okresowego za III kwartał oraz 9 miesięcy 2018 roku nastąpi 21 listopada 2018 roku, podano także. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. (ISBnews)