Piłsudski tolerował opozycję, dopóki była podzielona. Gdy się zaczęła jednoczyć, znalazł na nią dwa lekarstwa, nazywały się Brześć i Kostek-Biernacki