psav zdjęcie główneJak podano, decyzja została wydana w związku z udziałem PDM w organizacji procesu oferowania obligacji emitowanych przez GetBack, w sposób polegający na współpracy z podmiotem trzecim nie posiadającym uprawnień do świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych, w ramach której Polski Dom Maklerski pośredniczył w zbywaniu tych obligacji, a podmiot trzeci proponował ich objęcie.Komisja wyznaczyła termin na zakończenie prowadzenia działalności maklerskiej przez PDM na 3 miesiące od dnia doręczenia decyzji.Polski Dom Maklerski ma zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z 20 marca 2012 r.PDM poinformował w połowie października, że zwołane na 9 listopada walne zgromadzenie zdecyduje w sprawie rozwiązania spółki i powołania jej likwidatorów.Pod koniec czerwca prezes PDM, Szczepan D.-M., na zlecenie prokuratury regionalnej w Warszawie, został zatrzymany i tymczasowo aresztowany w związku z aferą GetBack.Prezesowi PDM prokurator zarzucił m.in. działanie na szkodę spółki wspólnie i w porozumieniu z prezesem GetBacku Konradem K. Miał on być współtwórcą sieci spółek, które na podstawie pozornych umów służyły do wyprowadzenia pieniędzy z GetBack.Polski Dom Maklerski był jednym z głównych oferujących obligacje GetBacku.