Rynek pracy w Polsce jest odporny na kryzys wywołany COVID-19, co potwierdzają środowe dane GUS dot. stopy bezrobocia rejestrowanego – wskazało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.