Liczba zakażeń wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2 przekroczyła na świecie 20 mln i nadal rośnie w coraz szybszym tempie. Najwięcej infekcji jest w Ameryce Południowej i Północnej, a najmniej na kontynencie afrykańskim. Jest jednak nadzieja, że wirus słabnie i powoduje mniej ciężkich przypadków oraz zgonów.