psav zdjęcie główneTaka opinię szef PKN Orlen przedstawił w piśmie adresowanym m.in. do akcjonariuszy, zamieszczonym w raporcie spółki za 2017 r., który został opublikowany w czwartek wieczorem.
„Dotychczasowe działania i realizowane inwestycje umożliwią PKN Orlen utrzymanie pozycji konkurencyjnej na rynku. Jestem przekonany, że te przewagi będziemy mogli dodatkowo zwiększyć, kiedy doprowadzimy do finału zapowiedzianą w ostatnim czasie transakcję nabycia aktywów Grupy Lotos” – oświadczył Obajtek, cytowany w raporcie płockiego koncernu.Odnosząc się do głównych celów nabycia akcji Grupy Lotos, prezes PKN Orlen zaznaczył: „Ten proces rozpatrujemy przede wszystkim w kategoriach budowy silnego podmiotu, który sprosta wyzwaniom na otwartym rynku europejskim, co umożliwi również zwiększanie krajowego bezpieczeństwa energetycznego z korzyścią dla wszystkich interesariuszy”.Jak podkreślił Obajtek, w 2017 roku „udało się w pełni zabezpieczyć” dostawy ropy naftowej do rafinerii PKN Orlen w Płocku, zarówno w ramach kontraktów terminowych, jak i umów spot (doraźnych – PAP)”. Przypomniał, że do płockiej rafinerii dotarł w tym czasie pierwszy ładunek ropy WTI, sprowadzony z USA po zniesieniu tam wieloletniego embarga na eksport tego surowca.”W tym roku część dostaw została już zabezpieczona, a w zależności od panujących warunków na tym rynku będziemy starali się korzystać z okazji zakupowych, dążąc do stworzenia optymalnego portfela dostawców” – zaznaczył prezes PKN Orlen.Jak ocenił, „korzystna sytuacja rynkowa z 2017 r. została w pełni wykorzystana” przez płocki koncern, „co odzwierciedlają wyniki we wszystkich segmentach działalności”. Zwrócił przy tym uwagę, że finalnie jednostkowy zysk operacyjny według LIFO powiększony o amortyzację EBITDA LIFO spółki osiągnął poziom ponad 5,3 mld zł.Obajtek podkreślił też, że nie bez znaczenia dla wyników spółki pozostawał korzystny wpływ regulacji prawnych, które skutecznie ograniczyły nielegalny handel paliwami.”W związku z tym krajowa sprzedaż benzyny w PKN Orlen wzrosła o blisko 8 proc. (rok do roku), a oleju napędowego o 19 proc. (rok do roku)” – podał prezes płockiego koncernu. Według niego, „osiągnięte wyniki najlepiej pokazują, jak bardzo stagnacja we wdrażaniu konkretnych rozwiązań w walce z szarą strefą obciążała wyniki krajowego producenta paliw w latach poprzednich”.Prezes PKN Orlen wymienił segment detaliczny, jako ten który „stanowi również doskonałe pole do testowania konkretnych rozwiązań z obszaru elektromobilności i nowych trendów poruszania się po miastach, co wpisuje się w rządowe plany rozwoju gospodarki w tym kierunku”.”W pierwszym półroczu zamierzamy uruchomić pierwsze, z planowanych ok. 20, punktów ładowania samochodów elektrycznych na stacjach Orlen” – zapowiedział Obajtek.Według opublikowanego w czwartek raportu PKN Orlen, zysk netto tej spółki za 2017 r. wyniósł 6,1 mld zł – to najlepszy wynik w historii płockiego koncernu, którego, dla porównania, zysk netto za 2016 r. osiągnął poziom prawie 5,36 mld zł.Zarząd PKN Orlen zaproponował czwartek, by z zysku netto spółki za 2017 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ponad 1,28 mld zł, co oznacza, że wyniosłaby ona 3 zł na jedną akcję, czyli tyle samo, ile dywidenda za 2016 r. Rekomendacja zarządu płockiego koncernu w sprawie podziału jego zysku netto i wysokości dywidendy za 2017 r. zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie.Reprezentujący Skarb Państwa minister energii Krzysztof Tchórzewski i prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podpisali pod koniec lutego list intencyjny w sprawie „rozpoczęcia procesu przejęcia kontroli kapitałowej” przez płocki koncern nad Grupą Lotos.W dokumencie tym strony zobowiązały się do podjęcia „w dobrej wierze rozmów”, których celem będzie przeprowadzenie transakcji nabycia przez płocki koncern bezpośrednio lub pośrednio minimum 53 proc. udziału w kapitale zakładowym Grupy Lotos. Plan transakcji zakłada nabycie przez PKN Orlen akcji gdańskiej spółki od jej akcjonariuszy, w tym w szczególności od Skarbu Państwa.