Energa Spółki Grupy Energa zawarły umowy mocowe w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2022 na 1 rok (tj. na rok 2022) z obowiązkiem mocowym na poziomie 442 MW, z których łączne przychody mogą wynieść 87,5 mln zł. >>>>   Energa Obrót podpisała ze sklepami Komfort umowę o współpracy przy budowie nowego punktu ładowania samochodów elektrycznych, podała Energa. Nowy punkt ładowania samochodów elektrycznych powstanie przy sklepie Komfort w Gdyni (ul. Morska 48). Terminal będzie dysponował łączną mocą 44 kW, będą mogły z niego korzystać równocześnie dwa samochody. Planowany termin oddania inwestycji to grudzień 2018. >>>>  Bank Handlowy  Strategia Banku Handlowego na lata 2019-2021 zakłada utrzymywanie w tym okresie wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE) powyżej 10%, o ile nie będą miały miejsca przyszłe zdarzenia prawne, regulacyjne lub podatkowe, które będą mogły mieć wpływ na osiągnięcie tego wskaźnika, podał bank. >>>>  Bank Handlowy zakłada przeznaczanie co najmniej 75% zysków za lata 2018-2021 na wypłatę dywidendy, poinformował bank. >>>>   Polenergia Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) i Mercury Energia, spółki zależne Polenergii, zawarły umowy – w wyniku aukcji mocy na rok dostaw 2022 – obejmujące obowiązek mocowy w łącznej wysokości 113,8 MW, podała spółka. >>>>   >>> Zobacz też wyniki finansowe spółekAlior Bank Alior Bank zawarł umowę umożliwiającą przeprowadzenie sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów biznesowych do wartości 1,5 mld zł z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) jako kontrgwarantem, podał bank. Transakcja zwiększy bufory kapitałowe Banku, podnosząc współczynnik kapitałowy Tier1 o 26 pb przy wykorzystaniu pełnego limitu umowy. Dzięki tej transakcji wzrosną możliwości Alior Banku w zakresie dalszego finansowania w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. >>>>    PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakontraktowała łącznie 7 397 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy w ramach aukcji mocy na rok dostaw 2022, podała PGE. >>>>   PKN Orlen – PKN Orlen uruchomił pierwszą ładowarkę samochodów elektrycznych na stacji benzynowej w Siewierzu, przy trasie Katowice-Warszawa, podała spółka. Do końca 2019 r. powstanie takich 50 punktów, a do końca I kw. 2019 roku PKN Orlen odda do użytku co najmniej 20 stacji szybkiego ładowania, o mocy 50 i 100 kW. >>>>  Asseco Poland Asseco utworzyło w swoich strukturach nowy dział R&D – Asseco Innovation Hub (AIH), który zajmie się rozwojem innowacyjnych produktów i usług, podała spółka. Działalność AIH będzie polegała na wyszukiwaniu i wsparciu rozwoju nowatorskich rozwiązań dla branży finansowej, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, oraz ludzi, którzy je tworzą. >>>>   Tauron Polska Energia Tauron Polska Energia zrealizuje wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej projekt POWER, w ramach którego ma powstać innowacyjny model kształcenia, dzięki współpracy całego otoczenia biznesowego i społecznego Grupy Tauron, podała spółka. >>>>   >>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych Trakcji PRKiI Rada nadzorcza AB Kauno Tiltai, spółki zależnej Trakcji PRKiI, wyraziła zgodę na sprzedaż wszystkich udziałów w spółce UAB Pletros investicijos, w której AB Kauno Tiltai posiada 100% udziałów, podała Trakcja. Minimalna cena sprzedaży udziałów oraz przeniesienia praw i obowiązków została ustalona na łączną kwotę nie mniejszą niż 2,5 mln euro (tj. ok. 10,7 mln zł). >>>>   Indeksy GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadzi od 27 grudnia nowy typ indeksów – indeksy dywidendowe WIG20dvp, mWIG40dvp i sWIG80dvp, które obliczane będą wyłącznie na bazie dochodów z tytułu dywidend pieniężnych, poinformowali przedstawiciele giełdy >>>>  Solar Company Solar Company osiągnęło skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 10,6 mln zł w listopadzie br., podała spółka. Wcześniej spółka podawała, że w listopadzie 2017 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 9,6 mln zł. >>>>